Selecteer de taal

 

Pieter Bladelin (° Brugge 1408 - + Middelburg 1472)
Pieter Bladelin was raadgever van Filips de Goede, schatbewaarder van de Orde van het Gulden Vlies, hofmeester van Karel de Stoute, diplomaat, en steenrijk. Hij bouwde niet alleen zijn riante verblijf in Brugge, maar stichtte ook zijn eigen ‘stad’: Middelburg – in het Meetjesland, niet te verwarren met het Zeelandse Middelburg.
In 1436 treedt Bladelin op als “tresorier” van zijn geboortestad Brugge. In 1440 krijgt hij aan het Hof van Bourgondië een driedubbele functie:

Eerste Conseilhere van de Hertog Filips de Goede
Algemeen Beheerder of “Majordomus” van alle hertogelijke bezittingen
Tresorier van de Ridderorde van het Gulden Vlies, gesticht in het Prinsenhof te Brugge in 1430

 

Daarbij trad hij voor de Hertog in het buitenland op als diplomaat en werd aldus één van de eerste ambassadeurs van Vlaanderen. De cultuurminnende Bladelin stond aan het Hof van Bourgondië ook bekend als mecenas en als beschermer van kunst en letteren. Zowel voor zichzelf (Brugge en Middelburg) als voor de Hertogen van Bourgondië bestelde Bladelin tal van kunstwerken, waaronder de in Brugge ‘op bestelling’ vervaardigde wandtapijten, die alhier een merkwaardige productie kenden, panelen van Vlaamse Meesters : in 1460 liet Bladelin een triptiek schilderen door Rogier van der Weyden waarop hij zelf afgebeeld staat en waarop op de achtergrond zijn pas voltooide burcht te Middelburg staat.