In 2020 staat het Bladelin Ensemble 20 jaar onder de deskundige begeleiding van Patrick Beuckels.

We vinnden dit een uitgelezen moment om een overzicht samen te stellen van de concerten die werden uitgevoerd.
Bij het opmaken van het overzicht, hebben we vastgesteld, dat we als ensemble heel trots mogen zijn op de gepresteerde resultaten.

Daarom onze oprechte dank al de koorleden die deze concerten mee uitvoerden.
Dit zijn uiteraard niet alleen de huidige koorleden, maar ook al de (ex) koorleden. Zij hebben mee bijgedragen tot het Bladelin Ensemble van vandaag.

We hebben 2 documenten aangemaakt. Enerzijds een chronologisch overzicht van alle concerten, anderzijds een overzichtsfilm van de programmaboekjes en affiches uit ons archief.
De muziek gebruikt in de overzichtsfilm is: het Gloria uit 'The Armed Man' van Karl Jenkins, uitgevoerd door het Bladelin Ensemble op 25 november 2017.

Geniet van de (bijna) 20 jarige geschiedenis van het Bladelin Ensemble in woord en beeld! 

 

Overzichtslijst concerten Bladelin Ensemble

Overzichtsfilm van het Bladelin Ensemble

 

Hof bladelin NL

 HofBladelin HofBladelin2 

 


Het Hof Bladelin in de Naaldenstraat geldt als één van de parels van de Brugse binnenstad en is, in zijn sierlijke eenvoud, één van de prachtigste oude huizen uit de eerste helft van de vijftiende eeuw.
Het Hof Bladelin  is een echt ‘stadspaleis’, een monumentaal gotisch huis met traptoren,  gebouwd door één van de meest toonaangevende Bruggelingen uit de 15de eeuw, Pieter Bladelin, raadsheer van Filips de Goede en schatbewaarder van de Orde van het Gulden Vlies.  In 1466 verkocht  aan Piero de Medici die het vergrootte en inrichtte als bankfiliaal, beheerd door Tomaso Portinari.
Naast de hoofdvleugel een lager gebouw met ingangspoort. Erboven, in een neogotische gepolychromeerde nis, bemerkt men Pieter Bladelin in knielende houding voor Onze-Lieve-Vrouw.
In het hoofdgebouw  van het Hof Bladelin, met de ronde toren met zeshoekige witstenen spits in gotische stijl,  bevindt zich de grote Ridderzaal van Pieter Bladelin met zijn respectabele moerbalken, versierd met balksleutels waarin de wapens van Filips de Goede en zijn echtgenote Isabella van Portugal werden gebeiteld.
De binnenplaats is aan de drie zijden omgeven door galerijen. Twee gebeeldhouwde kraagstenen herinneren aan Pieter Bladelin, op de ene staat een vrouw met een hond, middeleeuws symbool van de huwelijkstrouw, op de andere staat het verhaal van  aartsbisschop Alphège van Canterbury. (Alphege, die ontvoerd was door de Noormannen in 1011, weigerde het losgeld te betalen dat zijn overweldigers wilden hebben, omdat dit de fondsen voor de armen zou hebben uitgeput. Hij werd uiteindelijk in 1012 vermoord door de Noormannen).
Twee medaillons met portretbustes van Lorenzo de Medici en zijn vrouw Clarice Orsini, behoren tot de vroegste voorbeelden van de renaissancekunst in de Nederlanden.

HofBladelin3 HofBladelin4

Het historische gedeelte van het Hof Bladelin brengt je door alle fasen van de kunstgeschiedenis tot de 19de eeuw. In het oudste deel, gebouwd door Pieter Bladelin zelf, vind je bijvoorbeeld grote doeken geschilderd door Giulio Romano. Dat was de man die de fresco’s van niemand minder dan Rafaël in het Vaticaan afgewerkt heeft na diens overlijden. Deze wereldbekende fresco’s horen vandaag bij dé pronkstukken van de Vaticaanse musea. De doeken in het Hof Bladelin zijn kopieën van deze fresco’s door de man zelf die ze heeft afgewerkt. Het Hof Bladelin is een gebouw dat ons tastbare aansluiting geeft met een aantal topmomenten uit de Europese geschiedenis.
In 1819 stichtte priester Leon de Foere er de Congregatie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart. Hij versierde de kapel met beeldhouwwerk uit de vroegere kapel van het paleis van Karel van Lorreinen te Brussel. De zusters bouwden er onder andere een kantschool uit.  Vandaag zijn in het Hof Bladelin een klooster van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën (een West-Vlaamse congregatie met hoofdhuis te Ruiselede), een museum en  serviceflats ondergebracht.

 

Pieter Bladelin NL

Pieter Bladelin (° Brugge 1408 - + Middelburg 1472)
Pieter Bladelin was raadgever van Filips de Goede, schatbewaarder van de Orde van het Gulden Vlies, hofmeester van Karel de Stoute, diplomaat, en steenrijk. Hij bouwde niet alleen zijn riante verblijf in Brugge, maar stichtte ook zijn eigen ‘stad’: Middelburg – in het Meetjesland, niet te verwarren met het Zeelandse Middelburg.
In 1436 treedt Bladelin op als “tresorier” van zijn geboortestad Brugge. In 1440 krijgt hij aan het Hof van Bourgondië een driedubbele functie:


Eerste Conseilhere van de Hertog Filips de Goede
Algemeen Beheerder of “Majordomus” van alle hertogelijke bezittingen
Tresorier van de Ridderorde van het Gulden Vlies, gesticht in het Prinsenhof te Brugge in 1430


Daarbij trad hij voor de Hertog in het buitenland op als diplomaat en werd aldus één van de eerste ambassadeurs van Vlaanderen. De cultuurminnende Bladelin stond aan het Hof van Bourgondië ook bekend als mecenas en als beschermer van kunst en letteren. Zowel voor zichzelf (Brugge en Middelburg) als voor de Hertogen van Bourgondië bestelde Bladelin tal van kunstwerken, waaronder de in Brugge ‘op bestelling’ vervaardigde wandtapijten, die alhier een merkwaardige productie kenden, panelen van Vlaamse Meesters : in 1460 liet Bladelin een triptiek schilderen door Rogier van der Weyden waarop hij zelf afgebeeld staat en waarop op de achtergrond zijn pas voltooide burcht te Middelburg staat.

HofBladelin5 HofBladelin6


Bladelin patroneerde met bijzondere zorg de muzikale kapel van het Hof van Bourgondië. De grote componist Willem Dufay liet zich door Bladelin voor de Hertogen van Bourgondië aanwerven. Later ging Dufay voor de de Medici’s naar Italië.
In 1433 verwierf Bladelin het Hof ‘Te Heyle’ in Middelburg (Vl.). In 1444 werd het Hof ‘Ter Middelburg’ verheven tot heerlijkheid door Filips de Goede. In 1451 betrekt Bladelin zijn nieuwe burcht en maakt het Hof te Brugge tot ‘leen’ van Middelburg. Bladelin had een totaal nieuwe stad opgericht met 3 stadspoorten, een burcht en een Kapittelkerk. Enkel deze Kapittelkerk bleef bewaard.
Pieter Bladelin overleed in Middelburg in 1472 en werd er in zijn kerk begraven.
Het echtpaar Bladelin had geen kinderen. Zo moest de Heerlijkheid Middelburg overgaan naar de Hertog van Bourgondië, Karel de Stoute. Vanaf 1466 werd Piero de Medici eerste leenman en wordt het Hof Bladelin de “Banco de Medici”. Het hof werd nadien nog bewoond door Lorenzo de Medici ‘Il Magnifico’, en van 1479 tot 1497 door Tommaso Portinari, bankier voor de de Medici’s. In de archieven vinden we over de betekenis van de naam Bladelin slechts het latijn-getinte Bladelius en Bladelin; het achtervoegsel ‘lijn’ of ‘lein’ duidt op een verkleinwoord, dus ‘klein blad’. Het wapenschild van P. Bladelin (zie nis in poortgebouw) bevat een veld van hermelijn, schuin gedwarst met keel (rood) op sabel (zilver) – de bijhorende attributen; helm, wrong, vleugels en helmbladen dragen het hermelijn van P. Bladelin en de Hansa-kleuren keel en sabel.

Bladelin

De Bourgondische tijd zorgde ervoor dat alle mensen van aanzien naar Brugge kwamen.

Het was wél belangrijk een functie te kiezen die in deze toevloed van belang zou kunnen zijn. Pieter Bladelin (1408-1472) had dat goed begrepen. Hij stelde zich kandidaat en werd ook gekozen tot Schatbewaarder van Brugge, Tresorier van de Orde van het Gulden Vlies, Raadsheer van Filips de Goede, Algemeen Beheerder van alle Hertogelijke Bezittingen, ambassadeur, en was daarnaast een groot mecenas, ondermeer door bestelling van tapijten en schilderijen.

En waar edellieden vertoefden was er ook muziek nodig. Bladelin rolde de rode loper uit voor tal van musici, wat iedereen in Brugge tot vreugde stemde. Hij was het ook die de grote componist Willem Dufay aanwierf voor de hertogelijke muziekkapel.

Onder de blauwe hemel hoefde Bladelin niet te slapen: te Brugge, in de Naaldenstraat, bouwde hij een Hof, dat nog heden ten dage te bewonderen is. Er trokken beroemde huurders in toen hij verhuisde: de Medici en Portinari. Zijn nieuwe Heerlijkheid Middelburg (in Vlaanderen) groeide uit tot een heuse stad. Met Bladelin als patroon kan het Ensemble niet anders dan op een of andere manier enkele muzikale schatten te ‘bewaren’. Bovendien klinkt zijn naam goed: Bladelijn, ‘blaadje’. En noten op hun zang hebben de koorleden ook al …