Pieter Bladelin

Pieter Bladelin (° Brugge 1408 - + Middelburg 1472)
Pieter Bladelin was raadgever van Filips de Goede, schatbewaarder van de Orde van het Gulden Vlies, hofmeester van Karel de Stoute, diplomaat, en steenrijk. Hij bouwde niet alleen zijn riante verblijf in Brugge, maar stichtte ook zijn eigen ‘stad’: Middelburg – in het Meetjesland, niet te verwarren met het Zeelandse Middelburg.
In 1436 treedt Bladelin op als “tresorier” van zijn geboortestad Brugge. In 1440 krijgt hij aan het Hof van Bourgondië een driedubbele functie:


Eerste Conseilhere van de Hertog Filips de Goede
Algemeen Beheerder of “Majordomus” van alle hertogelijke bezittingen
Tresorier van de Ridderorde van het Gulden Vlies, gesticht in het Prinsenhof te Brugge in 1430


Daarbij trad hij voor de Hertog in het buitenland op als diplomaat en werd aldus één van de eerste ambassadeurs van Vlaanderen. De cultuurminnende Bladelin stond aan het Hof van Bourgondië ook bekend als mecenas en als beschermer van kunst en letteren. Zowel voor zichzelf (Brugge en Middelburg) als voor de Hertogen van Bourgondië bestelde Bladelin tal van kunstwerken, waaronder de in Brugge ‘op bestelling’ vervaardigde wandtapijten, die alhier een merkwaardige productie kenden, panelen van Vlaamse Meesters : in 1460 liet Bladelin een triptiek schilderen door Rogier van der Weyden waarop hij zelf afgebeeld staat en waarop op de achtergrond zijn pas voltooide burcht te Middelburg staat.

HofBladelin5 HofBladelin6


Bladelin patroneerde met bijzondere zorg de muzikale kapel van het Hof van Bourgondië. De grote componist Willem Dufay liet zich door Bladelin voor de Hertogen van Bourgondië aanwerven. Later ging Dufay voor de de Medici’s naar Italië.
In 1433 verwierf Bladelin het Hof ‘Te Heyle’ in Middelburg (Vl.). In 1444 werd het Hof ‘Ter Middelburg’ verheven tot heerlijkheid door Filips de Goede. In 1451 betrekt Bladelin zijn nieuwe burcht en maakt het Hof te Brugge tot ‘leen’ van Middelburg. Bladelin had een totaal nieuwe stad opgericht met 3 stadspoorten, een burcht en een Kapittelkerk. Enkel deze Kapittelkerk bleef bewaard.
Pieter Bladelin overleed in Middelburg in 1472 en werd er in zijn kerk begraven.
Het echtpaar Bladelin had geen kinderen. Zo moest de Heerlijkheid Middelburg overgaan naar de Hertog van Bourgondië, Karel de Stoute. Vanaf 1466 werd Piero de Medici eerste leenman en wordt het Hof Bladelin de “Banco de Medici”. Het hof werd nadien nog bewoond door Lorenzo de Medici ‘Il Magnifico’, en van 1479 tot 1497 door Tommaso Portinari, bankier voor de de Medici’s. In de archieven vinden we over de betekenis van de naam Bladelin slechts het latijn-getinte Bladelius en Bladelin; het achtervoegsel ‘lijn’ of ‘lein’ duidt op een verkleinwoord, dus ‘klein blad’. Het wapenschild van P. Bladelin (zie nis in poortgebouw) bevat een veld van hermelijn, schuin gedwarst met keel (rood) op sabel (zilver) – de bijhorende attributen; helm, wrong, vleugels en helmbladen dragen het hermelijn van P. Bladelin en de Hansa-kleuren keel en sabel.